Wystawa zawiera ścieżkę dźwiękową
Zwiększ głośność, dla lepszego odbioru
N I E P O D L E G Ł O Ś Ć T O . . .

Paulina Fircowicz:

„Niepodległość jest wszystkim tym, co najlepsze. To jest chwała, nasze życie, nasza ojczyzna. Ja jestem patriotką. Kocham swoją ojczyznę. Tak to postrzegam. Żyjąc, zawsze to miałam na uwadze, że jestem Polką. Zawsze to w sercu mi leżało”.


Tadeusz Głożek:

„Niepodległość to jest wolność człowieka i wolność państwa, w którym się mieszka. Jeśli jest niepodległość Polski, to jest wolność Polaków”.


Halina Duczmal-Pacowska:

„Niepodległość to dla mnie oznacza wolność. Ale wolność nie we wszystkim, tylko wolność do czegoś. Wolność uzasadniona, wolność oparta na czymś”.


Stanisław Michnowski:

„Niepodległość? Jakby ci się żyło, gdyby wszystko ci było nakazane? Źle zrobisz, to dostaniesz karę – nawet do więzienia, nawet kara śmierci. Musisz robić to, co ci ten ktoś każe. Pomimo że ci to nie odpowiada. Jakbyś się czuł? No tak samo naród polski się czuł”.


Jarosław Furgała

„Człowiek jest niepodległy. Bo on niepodległy nie podlega nikomu. Ani rozkazom, nie muszę słuchać tego, co inni każą, ani nawet jeść nie muszę tego, co każą, bo ja mam swoje jedzenie. Człowiek swobodny, wolny, zdrowy. Nie podlega innym, jakimś takim rozkazom. Niepodległość to jestem wolnym człowiekiem. Na słońce patrzę z roześmianymi oczami. Ja takimi roześmianymi oczami patrzyłem w Gdańsku, jak otworzyli wagon i przeczytałem «Danzig». Niech będzie Danzig, ale to Polska”.


Krystyna Mrozowska-Pieracka:

„Niepodległość to znaczy, że nie mamy nad sobą kogoś, kto nami będzie rządził”.


Czesław Sowa:

„To przede wszystkim niezawisłość. Wolność słowa i czynu! Niepodległość. Każdy życzył sobie, żeby żyć w tej niepodległości”.


Dowiedz się więcej
O P R O J E K C I E