Wystawa zawiera ścieżkę dźwiękową
Zwiększ głośność, dla lepszego odbioru
Ż Y C I E P O W O J N I EZdjęcie ślubne


Żołnierze pochylający się nad mapą Polski
Zdjęcie rodziny na ławce przed chałupą