Wystawa zawiera ścieżkę dźwiękową
Zwiększ głośność, dla lepszego odbioru
R O W I E Ś N I C Y

N I E P O D L E G Ł E J

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości poprosiliśmy jej rówieśników, aby podzielili się z nami swoimi osobistymi historiami, które nierozerwalnie splatają się z losami naszej ojczyzny w ostatnim stuleciu. Zapytaliśmy ich również o to, co z tak odległej perspektywy można uznać za największe osiągnięcie ludzkości i co dla nich osobiście było w tym burzliwym stuleciu historii Polski najważniejszym wydarzeniem. Pytanie o to, czym jest niepodległość, kierujemy również do Ciebie.


Dane statystyczne wskazują, że w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kraj zamieszkiwało blisko 27 milionów ludzi, z czego aż 35% nie ukończyło jeszcze wówczas czternastego roku życia. W ciągu ostatnich stu lat liczba mieszkańców wzrosła do blisko 38,5 miliona. Polacy dożywają coraz bardziej zaawansowanego wieku i o ile w 2016 roku żyło w Polsce 4,9 tys. stulatków, to prognozy demograficzne wskazują, że w roku 2035 będzie ich 20,7 tys.!

Wykres przedstawiający przeciętną liczbę lat trwania życia

Każdy z nas pamięta to, co przydarzyło się mu w przeszłości, nadając różną rangę swoim wspomnieniom. Z biegiem lat nasz osobisty ranking ważnych wydarzeń ulega zmianie, bo inne doświadczenia uznajemy za bardziej znaczące w naszym życiu. Inna perspektywa sprawia też, że coraz częściej sięgamy pamięcią do tego, co zdarzyło się stosunkowo dawno, jednocześnie pomijając to, co nieodległe. Widać to w opowieściach naszych 100-latków, którzy, poproszeni o opowiedzenie historii swojego życia, wiele czasu poświęcili opowieściom o dzieciństwie i dorastaniu w dopiero co niepodległej Polsce, a także trudnemu doświadczaniu II wojny światowej, natomiast siedem powojennych dekad swojego dorosłego życia kwitowali czasem ledwie kilkoma zdaniami. Nasza pamięć jest niedoskonała i tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie wiernie i szczegółowo odtworzyć historii swojego życia. Nie o wszystkim chcemy też pamiętać i nie każde wspomnienie jesteśmy w stanie przywołać. Jednak te, do których możemy sięgnąć, budują naszą tożsamość i wspólnie ze wspomnieniami innych ludzi składają się na obraz świata, którego już nie ma.

Następna strona
Poznaj
B I O G R A M Y